იურისტი სამოქალაქო სპეციალიზაციით  
 

 

ზვიად მაკარაძე ტელ: 593 75 48 48. 

E-mail: makaradze2005@gmail.com  

Skype: zvio2007


იურისტი საერთო სპეციალიზაციით 
 

 

დავით ფუტკარაძე ტელ. 577 541 000 

E-mail: dfutkaradze@gmail.com 

Skype: daviddavid8313

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“