სასამართლო ფორმების გადმოსაწერად დააკლიკე აქ

სასამართლო ფორმები შედგენილია შემდეგი ქართული შრიფტების კომბინაციით: litmtavrps; litnusx: times_new_roman_georgian.

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“