მოგესალმებით მეგობრებო.

 

აღნიშნულ გვერდზე განთავსებული ხელშეკრულებების, მიღება-ჩაბარების, წესდებებისა და შეთანხმებების ფორმები (შემდგომში ფორმები), რომლებიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირთათვის.

 

ფორმაზე დაკლიკვისას გაიხსნება ცალკე ფანჯარა, საიდანაც შეგიძლიათ გადმოიწეროთ.

 

თითოეულ ფორმა დაცულია პაროლით. რადგან, არავინ შეძლოს მისი გადაკეთება და წაშლა. აგრეთვე, იურისტის მიერ შესრულებული სამუშაოს სათანადოდ დაფასების მიზნით.

 

იმისათვის, რომ გადმოწერილი ფაილი გახსნათ, სავალდებულოა იურიდიული მომსახურების ჰონორარის გადახდა.

 

ჰონორარის ღირებულება მითითებულია კონკრეტული ფორმის გასწვრივ.

 

ჰონორარის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის ანგარიშსწორების შემდეგ ანგარიშზე  GE33BG0000000162136783 (მიმღები შორენა მაკარაძე. ნებისმიერი სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით. ხოლო, სწრაფად და საკომისიოს გარეშე ექსპრეს ტერმინალებისა და საქართველოს მობაილ ბანკის მეშვეობით). 

 

კონკრეტული ფორმის ჰონორარის გადახდის შემდგომ აგზავნით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას 596 15 48 48. ან  Messenger-ზე. მაგალითად, (შეგიძლიათ აქვე დააკოპიროთ ტექსტი) „გთხოვთ მომწეროთ იჯარის ხელ-ბა №1-ის პაროლი. ჰონორარი გადახდილია “.

 

სმს შეტყობინების მიღებისთანავე, მიმღები ამოწმებს ჰონორარის გადახდის შესახებ ინფორმაციის სინამდვილეს. საჭიროების შემთხვევაში შეტყობინების მიმღები თავად დაგიკავშირდებათ დეტალების გასავლელად და გამოგეგზავნებათ შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტის პაროლი.

 

ფაილის გახსნისას თავისუფალ ადგილებში ავსებთ შესაბამის მონაცემებს და ხელშეკრულება მზადაა. 

 

ხელშეკრულების ფორმები მომზადებულია კვალიფიციური იურისტის მიერ. იურისტმა თავისი თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის დროს დაგროვილი ცოდნის შესაბამისად, ხელშეკრულების ფორმების შედგენისას გაითვალისწინა ყველა ნიუანსი რაც შესაძლებელია ამა თუ ხელშეკრულების / წესდების დადებისას მხარეთა შორის შესაძლებელია იჩინოს თავი. ხელშეკრულების ფორმა ძირითად ცვლლებებსა და დამატებებს არ საჭიროებს. მაგრამ, თუ გადაწყვიტავთ, რომ ხელშეკრულების ფორმის პირობებში, თქვენი კონკრეტული საქმიანობიდან გამომდინარე საჭიროა ცვლილებებისა შეტანა, მოცემულ შემთხვევაში, იურისტის მომსახურება ფასიანია. რასთან დაკავშირებითაც დამატებით უნდა მიმართოთ იურისტს   ფეისბუგის მესენჯერის პროგრამის გამოყენებით. იურისტი თავისუფალ დროს, მოგწერთ ან დაგიკავშირდებათ შემდგომი ქმედებების განსახორციელებლად. 

 

P.S. საიტის ადმინისტრაცია და ხელშეკრულების ფორმების მომზადების ავტორი-იურისტი, გაცნობებთ, რომ ხელშეკრულების ფორმები განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებულ პირთათვის.

მაგრამ, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ხელშეკრულების ფორმის გადმოწერისა და მასზედ პაროლის მიღებისთანავე მთავრდება ჩვენი ურთიერთობა!

ვინაიდან, ხელშეკრულების დადება და შესრულება მხარეთა შორის არსებული კერძო სამართლებრივი ხასიათის ურთიერთობა. ხოლო, ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ნებისმიერი დავის პროცესში იურისტის ჩაბმა ფასიანია.

სახელშეკრულებო, სამეწარმეო თუ საქორწინო ურთიერთობა მოწესრიგებულია სამოქალაქო კოდექსით, სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონით და ა.შ.

თუ გაგიჩნებათ სურვილი, დაწყებული საქმის ბოლომდე მისაყვანად (ხელშეკრულების დადება, შესრულების კონტროლი, დავის პროცესების მართვა და ა.შ.), მოცემულ შემთხვევაში დეტალებზე შეგიძლიათ დაელაპარაკოთ თქვენს მიერ შერჩეულ იურისტს

ასევე, თუ ქვემოთ მოცემული ხელშეკრულებების ფორმებში არ არის იმ ხელშეკრულების ფორმა, რომლის გაფორმებაც გსურთ, მოცემულ შემთხვევაშიც, ხელშეკრულების ფორმის მოსამზადებლად დაუკავშირდით იურისტს

 

გისურვებთ წარმატებებს .

ქირავნობის ხელშეკრულება:

 

იჯარის ხელშეკრულება:

 

 

 

 

 ლიზინგი

 

 ნასყიდობის ხელშეკრულება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩუქების ხელშეკრულება

 

 

შრომითი ხელშეკრულება

 

 №10 შრომითი ხელშეკრულება-ინსტრუქტაჟი - მზარეული

„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“