„ყოველ დღესა შენ თავს კითხე, აბა დღეს ვის რა ვარგე“